Apie NLJS

Norvegijos lietuvių jaunimo sąjunga (NLJS) – Norvegijos Karalystėje veikianti  ne pelno siekianti jaunimo organizacija, kuri 2012 m. balandžio 29 d. visuotinio susirinkimo buvo atkurta trečiąjį kartą (2000 m. Bergene, 2006 m. Osle, 2012 m. Osle).

Pagrindiniai tikslai, kurių siekė, siekia ir sieks NLJS – vienyti ir atstovauti Norvegijoje gyvenantį lietuvių kilmės jaunimą bei puoselėti lietuviškas tradicijas. Mums svarbu užmegzti ryšius su kitomis organizacijomis bei lietuvišku jaunimu kituose Norvegijos miestuose bei užtikrinti nuolatinę vidinę ir išorinę informacinę sklaidą, tokiu būdu prisidedant prie teigiamo Lietuvos įvaizdžio formavimo Norvegijoje. Taip pat skatinti jaunimą siekti kokybiško ir efektyvaus tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo.

Kviečiame visus gyvenančius, studijuojančius ar dirbančius Norvegijoje tapti NLJS nariais bei betarpiškai dalyvauti jos veikloje, nes individualiai galime daug, tačiau kartu – galime daugiau.

Tikime, kad kiekvienas turintis idėjų ar norintis pasidalinti savo gera energija ir entuziazmu yra neįkainojama NLJS dalis. Būdami aktyvūs ir iniciatyvūs galėsime pasidžiaugti sėkmingais renginiais, didesniu būriu bendraminčių ir sukurti nemažai smagių prisiminimų, kuriais galėsime pasidalinti ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu – galėdami pristatyti lietuvišką kultūrą norvegų visuomenei ir bičiuliams iš įvairiausių pasaulio kampelių. Esame smalsus ir atviras jaunimas, kurio potencialas yra neišmatuojamas, norime girdėti ir būti išgirsti, norime matyti ir būti matomi, norime žinoti ir būti žinomi, norime mokyti ir mokytis.

NLJS – pulsuojanti, dinamiška ir kasdien besikurianti organizacija, todėl pasiūlymai ir pastebėjimai yra labai laukiami. Skatinkime vienas kitą, susisiekime ir bendraukime!

  • El. paštas: info@nljs.no
  • Organizacijos numeris: 990 103 402
  • Mūsų sąskaitos nr: 0539 476 3391