Alumni klubb

Målet til denne spalten er å finne og samle LUFN alumni, i.e. tidligere medlemmer. Vi vill gjerne vite hva gjør dere og hvordan er livet for dere nå, hvordan var Foreningen på den tiden og hvordan dere ser og forestiller den nå. Alumni tradisjon er oppretholdt med målet å forsterke og aktivere overføring av erfaring i LUFN Styringsutvalget og å bli bedre kjent med Foreningens skapelses historien.