Om LUFN

Litauisk Ungdomsforening i Norge (LUFN) er en ideell ungdomsorganisasjon som gjennomfører sin aktivitet i Kongeriket Norge, den ble stiftet på nytt på den tredje gang 29 april, 2012 etter Fellesmøte ( i Bergen i 2000, 2006 og 2012 i Oslo).

De viktigste mål som LUFN ønsker å oppnå er å forene og representere unge mennesker av litauisk bakgrunn som bor i Norge og å ta vare på litauiske tradisjoner. Det er viktig for oss å etablere forbindelser med andre organisasjoner og litauisk ungdom i andre norske byer samt garantere stadig indre og ytre overføring av informasjon og på den måten legge til skapning av et positivt bilde av Litauen i Norge. I tillegg har vi som et mål å oppmuntre ungdom for å nå opp til effektiv og god kvalitet kommunikasjon og samarbeid.

Vi inviterer alle som bor, studerer og jobber i Norge om å bli medlemmer av LUFN og delta i organisasjonens aktivitet direkte. Vi kan gjøre mye individuelt, men sammen kan vi gjøre mye mer.

Vi tror at alle som har ideer og ønsker å dele deres god energi og entusiasme er en verdiful del av LUFN. Ved å være aktive og ved å ta initiativ, kan vi dele gleden over velykkede arrangementer, en større gruppe av mennesker som tenke i den samme retning og å skape mange gledelige minner som vi vil dele ikke bare på lokalt, men også på internasjonalt nivå. Vi vil ha en mulighet å presentere litauisk kultur for norsk samfunn og våre venner fra forskjellige verdensdeler. Vi er nysgjerrige, imøtekommende unge mennesker med uendelig potensial, vi vil høre og være lyttet til, se og være sett, vite og vil være vist om, lære andre og lære selv.

LUFN er en livskraftig, dynamisk organisasjon som utvikler seg hver dag, derfor forslag og kommentarer er velkomne. La oss opmuntre hverandre, ta kontakt og meddele tanker og ideer!

• E-post : info@nljs.no

• Organisasjonsnummer: 990 103 402

• Vårt kontonummer: 0539 476 3391